Prehniet

Prehniet helpt om vermijdings -en verdringingsmechanismen op te heffen. Het helpt ook om onaangename waarheden te accepteren, waardoor de eigen identiteit duidelijk wordt versterkt.

Psychisch helpt prehniet om de confrontatie aan te gaan met verdrongen beelden en herinneringen en de daarmee verbonden onaangename gewaarwordingen op te lossen.

Prehniet bevordert het analytische denkvermogen en versnelt de verwerking van zintuiglijke indrukken. Prehniet vergroot ongemerkt maar continu het vermogen om dingen in ons op te nemen.