Sodaliet

Sodaliet bevordert idealisme en streven naar waarheid. Sodaliet creëert de ruimte om het leven te leven dat men vrij en bewust heeft gekozen. Het helpt zichzelf trouw te blijven.

Sodaliet brengt een duidelijk gevoel van wie men is en produceert een sterke afkeer tegen alles wat niet overeenkomt met deze identiteit. Het helpt om onbewuste mechanismen en gedragspatronen te vermijden, wanneer men die eenmaal heeft onderkend als hinderlijk voor de eigen ontwikkeling. Sodaliet maakt een eind aan schuldgevoelens en maakt het mogelijk trouw te blijven aan de eigen gevoelens en ernaar te leven.

Sodaliet verhoogt de bewustheid en helpt orde te scheppen en de eigen overtuiging verbaal of in daden tot uitdrukking te brengen. Sodaliet versterkt de heimwee naar vrijheid.